Chúng tôi sẽ khởi động

Chúng tôi sẽ khởi động đợt tiêm vaccine cho những tình nguyện viên tham gia thử nghiệm lâm sàng Giai đoạn ba trong tuần này”, Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko thông báo hôm nay.

Trả lời